Chương trình dự bị đại học (Foundation course) là gì? Tại sao nên học? | Du học Quốc Anh

Trường Dự bị Đại học tại Đức

Một học sinh tốt nghiệp THPT tại Việt Nam, trước khi được chấp nhận vào học tại một trường Đại học tại Đức, về nguyên tắc, phải vượt qua “Kỳ thi đánh giá chất lượng tương đương” (Feststellungsprüfung – FSP). Một lưu ý là Feststellungsprüfung cho một Trường Đại học (Universität, Technische Universität) có khác so với kỳ Feststellungsprüfung cho một Trường Đại học Khoa học Ứng dụng (Fachhochschule) nhé.

Chương trình dự bị đại học (Foundation course) là gì? Tại sao nên học? | Du học Quốc Anh

Feststellungsprüfung cho một Trường Đại học Khoa học Ứng dụng

Tân sinh viên có thể chuẩn bị trước cho kỳ thi này tại một Trường Dự bị Đại học (Studienkolleg). Tại đây, các khóa dạy trọng tâm theo nguyện vọng học sau này của tân sinh viên.

 • Khóa GD: Chuẩn bị cho các Ngành Nghệ thuật
 • Khóa SW: Chuẩn bị cho các Ngành Khoa học Xã hội
 • Khóa TI: Chuẩn bị cho các Ngành Khoa học Kỹ thuật
 • Khóa WW: Chuẩn bị cho các Ngành Khoa học Kinh tế

Các môn học và môn thi trong Studienkolleg là:

Khóa DÜ:

 • Đức ngữ
 • Ngoại Ngữ thứ hai (Anh ngữ hoặc Pháp ngữ)
 • Ngoại Ngữ thứ ba (Anh ngữ hoặc Pháp ngữ hoặc tiếng Tây Ban Nha)
 • Công nghệ Thông tin và Tin học

Khóa GD:

 • Đức ngữ
 • Toán
 • Thiết kế, Tạo mẫu
 • Vật lý
 • CAD

Khóa SW:

 • Đức ngữ
 • Toán
 • Khoa học Xã hội (Giáo dục học/Tâm lý học, Xã hội học, Luật)
 • Công nghệ Thông tin và Tin học
 • Anh ngữ

Khóa TI:

 • Đức ngữ
 • Toán
 • Khoa học Tự nhiên
 • Vẽ Kỹ thuật (kể cả CAD) hoặc Tin học

Khóa WW:

 • Đức ngữ
 • Toán
 • Kinh tế Quốc dân, Kinh tế Quản trị
 • Công nghệ Thông tin và Tin học
 • Anh ngữ

Bên cạnh các môn học trên, thường có thêm những môn học khác liên quan đến ngành học.

Giải nghĩa “STK và Aufnahmetest” khi đi du học Dự bị Đại học tại Đức « AMEC

Kỳ Feststellungsprüfung cho một Trường Đại học Tổng hợp

Kỳ thi bao gồm phần Lý thuyết và phần Vấn đáp. Đối với tất cả các tân sinh viên, môn Đức ngữ là môn thi bắt buộc. Học viên có Chứng chỉ “Zentrale Oberstufenprüfung” (ZOP), “Kleines Deutsches Sprachdiplom” (KDS), “Großes Deutsches Sprachdiplom” (GDS) của Viện Goethe, bằng “TestDaF-4” hay đã đậu kỳ thi “Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber” (DSH-2) thì được miễn thi môn Đức ngữ.

Các môn thi Lý thuyết bao gồm môn Đức ngữ và hai môn trọng tâm khác. Các môn thi Vấn đáp có thể bao gồm tất cả các môn trọng tâm đã được học. Tùy theo qui định của từng tiểu bang, kỳ Feststellungsprüfung có thể được tiến hành khác nhau.

Tại các trường Dự bị Đại học có các khóa học trọng tâm cho các ngành học Đại học sau này như sau:

 • Khóa G: Chuẩn bị cho các Ngành Nhân văn học, Xã hội học, Mỹ thuật, Nhạc và Ngành Đức ngữ
 • Khóa M: Chuẩn bị cho các Ngành Y học và Sinh học
 • Khóa S: Chuẩn bị cho các Ngành Ngôn ngữ (ngoại trừ ngành Đức ngữ)
 • Khóa T: Chuẩn bị cho các Ngành Khoa học Kỹ thuật, Toán học và Khoa học Tự nhiên (ngoại trừ các Ngành Sinh học)
 • Khóa W: Chuẩn bị cho các ngành Kinh tế học và Khoa học Xã hội

Các môn thi Lý Thuyết là:

Khóa G:

 • Đức ngữ,
 • Văn học Đức hoặc Anh ngữ,
 • Xã hội học/Địa lý.

Khóa M:

 • Đức ngữ,
 • Sinh vật và/hoặc Hóa học,
 • Vật lý hoặc Toán.

Khóa S:

 • Đức ngữ,
 • Một ngoại ngữ thứ hai,
 • Lịch sử hoặc Xã hội học/Địa lý hoặc Văn học Đức.

Khóa T:

 • Đức ngữ,
 • Toán (kể cả Tin học),
 • Vật lý hay Hóa học.

Khóa W:

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Kinh tế Quốc dân,
 • Kinh tế Quản trị.

Các bạn lưu ý rằng Feststellungsprüfung chỉ có thể thi lại duy nhất một lần tại cùng một trường Dự bị Đại học và sớm nhất sáu tháng sau khi thi kỳ đầu tiên. Những tân sinh viên muốn học tại trường Dự bị Đại học thường cần đăng ký thông qua các trường Đại học sau này muốn học. Để được nhận vào học tại trường Dự bị Đại học, các tân sinh viên phải chứng minh qua một kỳ thi đầu vào là có đủ khả năng theo học chương trình bằng tiếng Đức dạy tại đây. Kỳ thi này có thể được thi lại một lần, tại một số trường Dự bị Đại học là hai lần. Để chuẩn bị cho kỳ thi thứ hai, một vài trường Dự bị Đại học có những khóa chuẩn bị cấp tốc.

Du học Úc 2021 – Học chương trình dự bị đại học tại Úc có phải là lựa chọn thông minh?

Các trường Dự bị Đại học Đức tổ chức thi tuyển tại Việt Nam

Trường Dự bị Đại học Darmstadt (Studienkolleg der TU Darmstadt):

Thi đầu vào tại Hà Nội vào khoảng cuối tháng sáu. Nhập học tại Darmstadt vào đầu tháng chín cùng năm.

Thi đầu vào tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng một. Nhập học tại Darmstadt vào đầu tháng ba cùng năm.

Trường Dự bị Đại học Hamburg (Studienkolleg Hamburg):

Yêu cầu Chứng chỉ B2 tiếng Đức khi nộp đơn xin thi.

Thi đầu vào tại Hà Nội vào khoảng cuối tháng năm. Nhập học tại Hamburg vào đầu tháng tám cùng năm.

Thi đầu vào tại Hà Nội vào khoảng cuối tháng 11. Nhập học tại Hamburg vào đầu tháng một sang năm.

Trường Dự bị Đại học Kassel (Studienkolleg der Universität Kassel):

Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng cuối tháng sáu. Nhập học tại Kassel vào cuối tháng chín cùng năm.

Trường Dự bị Đại học Nordhausen (Staatliches Studienkolleg Nordhausen):

Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng cuối tháng sáu. Nhập học tại Nordhausen vào đầu tháng mười cùng năm.

0 bình luận
0

Liên quan