Chứng chỉ tiếng Đức A1

Đây là chứng chỉ tiếng Đức dành cho người mới bắt đầu. Để có thể lấy được chứng chỉ tiếng Đức A1 bạn cần chứng tỏ được khả năng hiểu và sử dụng những giao tiếp thông dụng hằng ngày và các câu đơn giản để đáp ứng những nhu cầu cụ thể như : giới thiệu bản thân về tên tuổi, nghề nghiệp , nơi ở.

Nếu bạn muốn đi Đức đoàn tụ với gia đình thì chứng chỉ tiếng Đức A1 là chứng chỉ tối thiểu và bắt buộc phải có.

0 bình luận
0